....tilegnet kommende generationer

Login | Registrér for at få en brugerkonto

Familien Rasmussen
stammer fra det østlige Møn, primært fra sognene Borre, Magleby og Elmelunde.
De fleste har ernæret sig som husmænd, jordløse husmænd, håndværkere eller fæstebønder under Klintholm eller Nordfelt godser.
Mit mål er at udarbejde efterslægtstavle for alle mine tip-tip oldeforældre.

På billedet til venstre ses mine oldeforældre Hans Rasmussen og Sidse Margrethe Jensen med deres 8 børn, ca. 1900.

Familien Post
startede som hedebønder ved Toftlund omkring år 1800. Hver generation rykkede vestpå og endte i Roager Sogn, tæt på Ribe. De havde ofte pænt store jordlodder, men har haft et hårdt og slidsomt liv for at skaffe til livets opretholdelse.
Som borgere i hertugdømmet Slesvig, levede de første generationer Post under anden lovgivning end den danske. Det betød bl.a. at de har ført det faste familienavn Post siden Struensens reskript fra 1772.

På billedet til venstre ses Peter Nissen Post og 4 af hans søskende, ca. 1920. Peter Nissen Post havde skrevet dagbog om sine oplevelser som krigsfange under 1. verdenskrig. Se linket til højre under artikler.I min slægtsforskning følger jeg de tilgængelighedsregler, som er fastlagt af det offentlige: 50 år for fødsel,dåb og konfirmation og 10 år for død. Hvis nogen ikke ønsker deres data offentligt til skue, vil de blive fjernet efter henvendelse.

Fejl kan ikke undgås, modtager meget gerne oplysning om disse og meget gerne yderligere oplysninger om slægtens medlemmer.

Jens Rasmussen

Kontakt os

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, vær venlig at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.